Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Στο Φροντιστήριο Μέγιστο χρησιμοποιούμε συστηματικά στο καθημερινό μάθημα όλες τις τελευταίες εκπαιδευτικές τεχνολογίες!
Για τη διδασκαλία της Φυσικής και των Μαθηματικών, χρησιμοποιούνται Δυναμικά και Διαδραστικά Μαθηματικά!
Το αποτέλεσμα είναι το μάθημα να είναι παραγωγικό, δημιουργικό και ευχάριστο!

Έμπειροι Καθηγητές

Όλοι οι καθηγητές που διδάσκουν διαθέτουν Πολυετή Φροντιστηριακή Εμπειρία που κυμαίνεται από 25-31 έτη με ένα τεράστιο πλήθος επιτυχιών στην διαδρομή τους
Έχουν πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι με τις νέες τεχνολογίες.
Η συνεχής βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί καθημερινό πεδίο έρευνας.

Ψηφιακό Σχολείο

Στο Φροντιστήριο Μέγιστο η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με το Ψηφιακό Σχολείο. Εκεί βρίσκεται εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας και νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται καθημερινά στο μάθημα. Είναι προσβάσιμο από παντού για όλους τους μαθητές αλλά και τους γονείς. Βασικός σκοπός του Ψηφιακού σχολείου είναι να παρέχει πρόσθετο διδακτικό χρόνο στους μαθητές μας.

Ολιγομελή τμήματα 4-5 Ατόμων!

On-Line Εκπαιδευτική Υποστήριξη

Μαθήματα απο Απόσταση (e-learning)

Δυναμικά Μαθηματικά

Eκαπιδευτικό Υλικό υχηλής Ποιότητας με Νέα Τεχνολογία στη Φυσική και τα Μαθηματικά!

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Για μαθητές Δημοτικού- Γυμνασίου - Λυκείου, Κατασκευή και Προγραμματισμός Ρομποτικών Μοντέλων. Projectς σε σχέση με Φυσική, Μαθηματικά και Τεχνολογία.

Ε-learning

Μαθήματα από απόσταση σε Φυσική και Μαθηματικα. Ατομικά ή σε ολιγομελή τμήμτατα.

Προγραμματισμός

Oi πιο περιζήτητες γνώσεις είναι εδώ και τις παρέχουμε στους μαθητές μας!
Eκμάθηση των γλωσσών προγραμματισμου: C++, JavaScript, HTML και πολλών άλλων. Κατασκευή Εφαρμογών, για υπολογιστές και συσκευές για κάθε μαθητή!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες?

Στείλτε μας Μήνυμα